Naše stroje na ohýbanie a strihanie
stavebnej ocele

rýchlo a kvalitne

Potrebujete betonársku oceľ
pre svoju stavbu?